swot analizi
SWOT ANALİZİ
Strengths – Güçlü yönlerimiz Weaknesses – Zayıf yönlerimiz Opportunities - Fırsatlar Threats – Tehditler Swot analizi, rekabetçi ortamlarda bulunduğumuz durumu belirlemek ve bu duruma göre stratejiler geliştirmek amacıyla yapılır. Güçlü ve zayıf yönler kontrolümüzde olan içsel faktörler iken, fırsatlar ve tehditler dışsal faktörlerdir ve üzerindeki kontrolümüz sınırlıdır. Pazara giren her yeni rakip, ülkedeki ekonomik ve politik durumlar, ilk akla gelebilecek tehdit unsurları olabilirler. Bazen tehdit olarak algılanan bir durum bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Her zaman zayıf yönleri güçlendirmek esastır. Swot analizine, rekabetle güçlü mücadele edebilmek için ihtiyaç vardır. Rakipleri tanımadan swot analizi yapılamaz. Kişi veya kurumun bu analizi yapabilmesi [...]